Стил Електроникс Гоце Делчев

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 

Електроника за топлотехника и слънчеви системи

Е-мейл Печат ПДФ

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-101А

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-101A служи да подържа мрежа 220V напрежение за захранване на циркулационна помпа на локални отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.
НПЗ-101A има следните параметри:

 • изходно напрежение - 220 V
 • изходна мощност   - 100 W
 • акумулатор (вътрешен)- 12V/7,2Ah
 • заряден ток на акумулатора - max. 4 A
 • задействане на терморелето - - от 0 до 90 С

В НПЗ-101A е вградено терморегулируемо реле от 0 до 90 С с изнесен НПЗ-101A позволява включването на външен акумулатор.

 

Ръководство на потребителя

 


 


Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-102

Служи да поддържа мрежа 220 V напрежение за захранване на циркулационна помпа на локални отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване. Работи с външен акумулатор, който зарежда автоматично.
НПЗ-102 /UPS има следните параметри:

 • изходно напрежение - 220 V
 • изходна мощност - 100 W
 • заряден ток на акумулатора - max. 4 А

Ръководство на потребителя

 


 


Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-103

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-103A служи
да поддържа мрежа 220V напрежение за захранване
на циркулационна помпа на локални отоплителни
инсталации при отпадане на мрежовото захранване.
НПЗ-103A има следните параметри

 • изходно напрежение - 220 V
 • изходна мощност - 100 W
 • акумулатор (вътрешен)  - 12V/7,2Ah
 • заряден ток на акумулатора -max. 3.5 А

Ръководство на потребителя

 


 


Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-106

Непрекъсваемото захранване тип НПЗ-106 служи да поддържа мрежа 220V напрежение за захранване на циркулационна помпа на локални отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.
НПЗ-106 има следните параметри:

 • изходно напрежение - 220 V
 • изходна мощност   - 100 W
 • акумулатор (вътрешен)     - 12V/7,2Ah
 • заряден ток на акумулатора      -max.  3.5 A

НПЗ-106 позволява включването на външен акумулатор, който зарежда и поддържа автоматично. Пригоден е и за стенен монтаж.

Ръководство на потребителя

 


Непрекъсваемото захранване тип CPS-600

Непрекъсваемото захранване тип CPS-600 служи да поддържа мрежа 220V напрежение за захранване на пелетни камини, котли, циркулационни помпи и др. уреди с мощност до 600W. Напрежението на изхода е стабилизирано на 220 V - чиста синусоида / напълно съвпадаща с тази от мрежата/  на локални отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.

 

CPS 600 има следните технически параметри :

Входно напрежение - 230 V AC +/- 10%

- Защита входно напрежение                                           - електронна.

- Изходно напрежение                                                    - 220VAC/50Hz.+/- 15%

- Честота на изходното напрежение                                - 50 Hz. +/- 3%

- Форма на изходното напрежение                                  - чиста синусоида

- Мощност на изхода                                                       - 600 W.

- Входно постоянно напрежение                                     - 12V AC

- Заряден ток на акумулатора                                          - 10А

- Зарядно устройство                                                      - три степени интелигентно зарядно

- Защита на акумулатора                                                  - 9,5 V +/- 0,5 V

- Звукова сигнализация за изтощен акумулатор                  - 10,5V +/- 0,5V

- Защита от обратно включване на акумулатора                 - предпазител

- Включване на акумулатор с капацитет                            - до 150 Ah / 12V

- Електронна защита от претоварване на изхода                - до 1200W

- Защита по температура                                                 - да

- Работна температура                                                    - от 0 до 45 С.

- Относителна Влажност                                                 - от 0 до 95 %

 

 

CPS-600 позволява използване на външен акумулатор до 150 Ah , който зарежда и поддържа автоматично.

 

Ръководство на потребителя

 


 

 


Диференциален термостат ДТ-1

Диференциалният термостат служи за подаване на захранване 220 в зависимост от сравняване на две температури посредством датчици. Разликата в температурите се задава от 0 до 20 С. Използва се широко при управление на циркулационни помпи за парно отопление и слънчеви колектори.

 

 

 

Ръководство на потребителя

 


 


Електронен термостат

Електронният термостат служи за управление на включването (изключването) на циркулационната помпа за парно
отопление в зависимост от зададената температура. Включването се регулира в температурен обхват от 0 до 90 С.Ръководство на потребителя 


 

Електронен Термостат за стенен монтаж

Електронният термостат служи за управление на включването (изключването) на циркулационната помпа за парно 

отопление в зависимост от зададената температура. Включването се регулира в температурен обхват от 0 до 90 С.

 

Ръководство на потребителя

 

 

 


 Диференциален термостат-   ДТ-2

Предназначението на Диференциалният термостат-  ДТ-2 е да включва помпа при слънчевите системи с бойлер намиращ се под колекторите. ДТ-2 сравнява температурата на бойлера с тази на колектора и в зависимост от настройката управлява помпата.

 

Ръководство на потребителя

Допълнително описание функция уйкенд

 

 


Дигитален термостат-  DGT-2


Принцип на действие:
DGT-2 следи зададената температура и включва и изключва консуматора на изхода. Температурата се измерва
с датчик KTY-81-110 1 ком. Измерваната температура е в обхвата от -50С до +150С. Устройството има
възможност да регулира хистерезиса в определени граници.

 


Ръководство на потребителя

 

 


 

Електронно фото реле FR-2

Предназначение:
Електронното фото реле е предназначено да включва и изключва всички видове осветления. Релето има
хистерезис, с който се избягват включвания при моментно осветяване. Чувствителността се регулира
чрез тример - потенциометър, изведен на страничната част на кутията.

Технически данни:
1.Захранващо напрежение - 220V AC 50Hz
2.Максимален товарен ток - 10А
3.Работна темепература - от -25С до +70С
4.Време на закъснение на вкл. - 10 сек.
5.Време на закъснение на изкл. - 30 сек.
6.Относителна влажност на околната среда до 80%
7.Диапазон на регулиране : при вкл. 0.5-50 Lx ; при изкл. 0.8-80 Lx.


Електронен стълбищен автомат ECA-1

Предназначение:
Електронният стълбищен автомат ЕСА-1 е предназначен за управляване на стълбищното осветления на
жилищни сгради и други помещения, където се изисква осветлението да се самоизключи след
определено време.

Технически характеристики :
1.Захранващо напрежение 220V AC
2.Номинална честота на захранващото напрежение 50Hz
3.Максимален ток през контакта на релето 10A/250V AC
4.Клас на точност +/- 15%
5.Температура на околната среда от -10С до +40С
6.Относителна влажност на околната среда до 80%
7.Време обхват от 1 до 10 мин.
8.Пробивно напрежение между контактите 1000V


Ръководство на потребителя